Exotic Woman

Exotic Woman – Fashion Editorial for Business Woman July 2017

Creative Director: HIEPLEDUC
Photo: PHAN VÕ
Stylist: LỘC ĐỖ
Hair & Make up: KHOA LÊ, DƯƠNG HỮU NGHĨA
Model: KIM NHUNG