Bay Ngot Ngao Tet Promo

Photoshoot created by me to promote “Bay Ngot Ngao (Love Trap)” movie during Lunar New Year.

Creative Director: HIEPLEDUC
Photographer: Trí Nghĩa
Producer: Phạm Trần Bảo Quyên
Stylist: Phạm Bảo Luận
Dress: Tăng Thành Công
Suit: Hiệp Henry
Trang sức: CAO
Props: Nina Nguyễn
Make up artist: Sol, Hồ Hải Triều, Quí Đoàn, Trương Anh Đồng, My Hà, Đinh Văn Long
BTS team: Nguyễn Thành Nghĩa, Nguyễn Huỳnh Tài Lực, Hí Nguyễn
BẪY NGỌT NGÀO | Khởi Chiếu Tại Rạp 11.02.2022
Nhà sản xuất: Live On
Marketing & Phát hành: CJ HK Entertainment