Bay Ngot Ngao Valentine Promo

Photoshoot created by me to promote “Bay Ngot Ngao (Love Trap)” movie during Lunar New Year. Creative Director: HIEPLEDUC Photographer: Trí Nghĩa Producer: Phạm Trần Bảo Quyên Stylist: Phạm Bảo Luận Dress: Tăng Thành Công Suit: Hiệp Henry Trang sức: CAO Props: Nina Nguyễn Make up artist: Sol, Hồ Hải Triều, Quí Đoàn, Trương Anh […]

Bay Ngot Ngao Tet Promo

Photoshoot created by me to promote “Bay Ngot Ngao (Love Trap)” movie during Lunar New Year. Creative Director: HIEPLEDUC Photographer: Trí Nghĩa Producer: Phạm Trần Bảo Quyên Stylist: Phạm Bảo Luận Dress: Tăng Thành Công Suit: Hiệp Henry Trang sức: CAO Props: Nina Nguyễn Make up artist: Sol, Hồ Hải Triều, Quí Đoàn, Trương Anh […]