Beauty In The Painting

BEAUTY IN THE PAINTING – Fashion Editorial for Businesswoman Jan/Feb 2020
Creative Director: HIEPLEDUC
Photo: LINH B52
Stylist: ĐỖ ĐĂNG KHOA
Model: QUỲNH ANH, LINH SUGAR, CÔNG TOÀN, BÉ HẢI NGUYÊN
Make up: TẮC TẮC
Hair: HIỀN NGUYỄN
Producer: VY TRẦN
Assistant: HOÀNG KHANG