Beauty In The Painting

BEAUTY IN THE PAINTING – Fashion Editorial for Businesswoman Jan/Feb 2020 Creative Director: HIEPLEDUC Photo: LINH B52 Stylist: ĐỖ ĐĂNG KHOA Model: QUỲNH ANH, LINH SUGAR, CÔNG TOÀN, BÉ HẢI NGUYÊN Make up: TẮC TẮC Hair: HIỀN NGUYỄN Producer: VY TRẦN Assistant: HOÀNG KHANG  

Mother Goddess

Mẫu (Mother Goddess) This editorial was based on Mother Goddess religion of Vietnam. From NỮ DOANH NHÂN – BusinessWoman Magazine Jan/Feb 2017 Creative Director: HIEPLEDUC Photo: RIN TRAN Stylist: VUONG BA CHUNG, THI THI NGUYEN Models: TRANG KHIEU, CHA MI, CONG TOAN, CHA MI Make up: RUAN DANG, XI QUAN LE Set up: TIN LEE […]